Citect SCADA

Giải pháp IIoT từ có dây sang không dây

Giải pháp hữu tuyến sang vô tuyến Giải pháp có dây cho giải pháp không dây của ICP DAS là một giải pháp tiết kiệm chi phí được thiết kế để cung cấp cho người dùng các cách linh hoạt và rẻ tiền hơn để gửi và nhận dữ liệu. Mục đích của công nghệ không…

Xem thêm