Công ty tự động hóa

Công ty tự động hóa công nghiệp – Quang Trung.

Công ty tự động hóa Quang Trung – Giải pháp SCADA nhà máy.

Công ty Quang Trung là Công ty tự động hóa cung cấp dịch vụ, thiết bị và giải pháp tự động hóa công nghiệp.