GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA INFO@QUANGTRUNG.COM.VN HOTLINE: 088.801.8801
info@quangtrung.com.vn
(028)38.868.879 - (028)38.878.879
www.quangtrung.com.vn

CÔNG TY TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty tự động hóa công nghiệp – Quang Trung

– Cung cấp tư vấn lắp đặt hệ thống SCADA nhà máy.

– Cung cấp hệ thống tủ điện điều khiển, tủ SCADA.

– Dịch vụ tự động hóa, cung cấp thiết bị tự động hóa.

088.801.8801
CÔNG TY TỰ ĐỘNG HÓA - GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA