Cung cấp hệ thống định lượng hóa chất tập đoàn hàng đầu Nhật Bản

Công ty Quang Trung đang triển khai cung cấp lắp đặt hệ thống định lượng hóa chất cho tập đoàn hàng đầu Nhật Bản.