Dịch vụ tự động hóa công nghiệp

Công ty Quang Trung cung cấp những gói dịch vụ tự động hóa chuyên nghiệp cho nhà máy.

  • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống tự động hóa theo định kỳ.
  • Dịch vụ khắc phục sửa chữa hệ thống tự động hóa (troubleshooting) 24/7.
  • Nâng cấp hệ thống điện tự động hóa đã cũ, hoạt động không còn tin cậy.
  • Mở rộng hệ thống tự động hóa, dây chuyền sản xuất.
  • Tư vấn giải pháp tự động hóa nâng cao chất lượng sản lượng đầu ra.
Nhà thầu điện công nghiệp
Nhà thầu điện công nghiệp
Nhà thầu điện công nghiệp
Nhà thầu điện công nghiệp
Nhà thầu điện công nghiệp
Nhà thầu điện công nghiệp