info@quangtrung.com.vn +848.8801.8801

Giải pháp tự động hóa, cung cấp, lắp đặt hệ thống đo mức xi lô nhà máy xi măng INSEE Thái Lan

Giải pháp công nghệ, cung cấp, lắp đặt hệ thống đo mức xi lô nhà máy xi măng INSEE Thái Lan

Lắp đặt thiết bị cảm biến, đo mức đầy, cảm biến Radar, siêu âm. 

Cung cấp nhân lực lắp đặt, thi công dự án.

Lập trình PLC/DCS nhà máy

Mở rộng IO, truyền thông IO Modbus Plus nhà máy.