Giải pháp tự động hóa dùng cảm biến áp suất

Giải pháp tự động hóa dùng cảm biến áp suất

– Cảm biến áp suất đo mức nước.

– Cảm biến áp suất đo lưu lượng.

– Giải pháp tự động hóa dùng cảm biến áp suất điều khiển áp suất lò hơi, nồi hơi