Hệ thống cung cấp phụ gia chất trợ nghiền tự động cho nhà máy xi măng

Hệ thống cung cấp phụ gia chất trợ nghiền tự động cho nhà máy xi măng.

– Tư vấn thiết kế hệ thống cung cấp chất phụ gia trợ nghiền nhà máy xi măng.

– Cung cấp thiết bị Van điện tự động, bơm định lượng chất phụ gia, cảm biến đo lưu lượng chất phụ gia trợ nghiền.

– Tích hợp, xây dựng hệ thống điều khiển tự động hóa vào hệ thống SCADA/DCS nhà máy.