GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA INFO@QUANGTRUNG.COM.VN HOTLINE: 088.801.8801
info@quangtrung.com.vn
(028)38.868.879 - (028)38.878.879
www.quangtrung.com.vn

Giải pháp an toàn nhà máy

Giải pháp an toàn nhà máy

Hệ thống an toàn Safety hệ thông nung đúc, gia nhiệt khuôn nhôm nhà máy Lixil Vietnam – KCN Long Đức

Phạm vi công việc

  • Lập trình hệ thống an toàn Safety tự động hoàn toàn.
  • Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống truyền thông CC-Link Mitsubishi.
  • Lập trình, giải pháp tự động hóa HMI, PLC dòng Q – Mitsubishi.

Tính cấp thiết của công việc

  • Để bảo vệ an toàn cho nhân viên vận hành trong quá trình thao tác sản xuất.

Kết quả công việc

  • Nhà thầu Quang Trung đã thực hiện tốt công việc, và liên tiếp thực hiện 5 dự án tiếp theo.

Một số hình ảnh của công việc

 

088.801.8801
CÔNG TY TỰ ĐỘNG HÓA - GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA