CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO
info@quangtrung.com.vn +848.8801.8801
www.quangtrung.com.vn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO QUANG TRUNG

Địa chỉ      : Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, Tp.HCM.
Điện thoại : (028)38.868.879 || (028)38.878.879
Fax           : (028)38.868.869
Email        : info@quangtrung.com.vn  
Website    : quangtrung.com.vn
+848.8801.8801