Dịch vụ tự động hóa công nghiệp

Dịch vụ tự động hóa công nghiệp

  • Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống điện.
  • Khắc phục sự cố hệ thống tự động hóa.
  • Lập trình thay đổi chương trình điều khiển công nghệ sản xuất.
  • (028)38.868.869
  • 088.801.8801
  • info@quangtrung.com.vn

Mô tả chi tiết

Công ty Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa công nghiệp. Dịch vụ tự động hóa nhà máy.

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện tự động hóa.

Dịch vụ nâng cấp hệ thống điện tự động hóa SCADA/DCS