Hệ thống tiệt trùng Indonesia

Cung cấp tủ điện PLC/HMI.

Lập trình tự động hóa, vận hành bàn giao nhà máy.

  • 088.801.8801
  • info@quangtrung.com.vn

Mô tả chi tiết

Công ty Quang Trung là nhà thầu điện – tự động hóa cung cấp giải pháp tự động hóa SCADA nhà máy tiệt trùng thực phẩm Indonesia.

  • Cung cấp tủ điện PLC/HMI.
  • Lập trình tự động hóa, vận hành bàn giao nhà máy.