Nhà máy khai thác vàng – Lào

Hệ thống SCADA với phần mềm Cimplicity kết nối PLC ABB qua chuẩn Modbus.

Màn hình HMI Allen Bradley với phần mềm Talk View

  • 088.801.8801
  • info@quangtrung.com.vn

Mô tả chi tiết

Công ty Quang Trung là nhà thầu điện – Tự động hóa cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy khai thác vàng Lào.

– Hệ thống SCADA với phần mềm Cimplicity kết nối PLC ABB qua chuẩn Modbus.

– Màn hình HMI Allen Bradley với phần mềm Talk View