Nhà máy nhôm Lixil Việt Nam – Đồng Nai

Lập trình hệ thống an toàn Safety tự động hoàn toàn.

Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống truyền thông CC-Link Mitsubishi.

Lập trình, giải pháp tự động hóa HMI, PLC dòng Q – Mitsubishi.

  • 088.801.8801
  • info@quangtrung.com.vn

Mô tả chi tiết

Hệ thống an toàn safety hệ thống nung đúc, gia nhiệt khuôn nhôm

Phạm vi công việc

  • Lập trình hệ thống an toàn Safety tự động hoàn toàn.
  • Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống truyền thông CC-Link Mitsubishi.
  • Lập trình, giải pháp tự động hóa HMI, PLC dòng Q – Mitsubishi.

Tính cấp thiết của công việc

  • Để bảo vệ an toàn cho nhân viên vận hành trong quá trình thao tác sản xuất.

Kết quả công việc

  • Nhà thầu Quang Trung đã thực hiện tốt công việc, và liên tiếp thực hiện 5 dự án tiếp theo.

Một số hình ảnh của công việc