Nhà máy nước Đồng Tâm – Tiền Giang

Lập trình mở rộng hệ thống SCADA, HMI, PLC nhà máy.

Chỉnh sửa nâng cấp tủ điện PLC, tủ điện biến tần.

Mở rộng thêm bơm, tủ biến tần.

  • 088.801.8801
  • info@quangtrung.com.vn

Mô tả chi tiết

Hệ thống điều khiển SCADA dự án mở rộng – Giai đoạn II của nhà máy nước Đồng Tâm – Tiền Giang

Phạm vi công việc

  • Lập trình mở rộng hệ thống SCADA, HMI, PLC nhà máy.
  • Chỉnh sửa nâng cấp tủ điện PLC, tủ điện biến tần.
  • Mở rộng thêm bơm, tủ biến tần.

Mục đích:

  • Nhà máy nước mở rộng để nâng công suất.

Kết quả

  • Nhà thầu Quang Trung hoàn thành tốt công việc, Nhà máy đang vận hành