Nồi hơi lò hơi 30 MT/h ở Nigeria

Cung cấp hệ thống điều khiển giám sát SCADA trọn gói.

Tủ điện điều khiển PLC/HMI

Vận hành bàn giao nhà máy.

  • 088.801.8801
  • info@quangtrung.com.vn

Mô tả chi tiết

Công ty Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa SCADA/DCS nồi hơi lò hơi 30 MT/h ở Nigeria Châu Phi.

  • Cung cấp hệ thống điều khiển giám sát SCADA trọn gói.
  • Tủ điện điều khiển PLC/HMI
  • Vận hành bàn giao nhà máy.