Trạm bơm nước Matang Pagar Malaysia

Hệ thống SCADA.

Lập trình, cung cấp tủ điện PLC/HMI.

Vận hành bàn giao nhà máy.

  • 088.801.8801
  • info@quangtrung.com.vn

Mô tả chi tiết

Công ty Quang Trung cung cấp giải pháp điện tự động hóa SCADA trạm bơm nước Malaysia.

– Hệ thống SCADA.

– Lập trình, cung cấp tủ điện PLC/HMI.

– Vận hành bàn giao nhà máy.