CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO
info@quangtrung.com.vn 08 88 01 88 01
www.quangtrung.com.vn

TỦ ĐIỆN SCADA CÔNG NGHIỆP

TỦ ĐIỆN SCADA CÔNG NGHIỆP

Tủ điện điều khiển lò hơi – nồi hơi

Tủ điện điều khiển hệ thống tiệt trùng nông sản.

Tủ điện nhà máy nước, xử lý nước.

028 38 86 88 69