Giải pháp tự động hóa

Điều khiển lò hơi nồi hơi tầng sôi

Điều khiển lò hơi nồi hơi tầng sôi. Cung cấp hệ thống SCADA/DCS điều khiển lò hơi nồi hơi. Cung cấp thiết bị nồi hơi, giám sát lắp đặt nồi hơi. Giải pháp nâng cao năng suất lò hơi, nồi hơi, tối ưu hóa nhiên liệu lò hơi. Cung cấp hệ thống tự động hóa,…

Xem thêm

TỰ ĐỘNG HÓA

Tự động hóa hoặc điều khiển tự động, là việc sử dụng nhiều hệ thống điều khiển cho các thiết bị hoạt động như máy móc, xử lý tại các nhà máy, nồi hơi, lò xử lý nhiệt, chuyển mạch trong mạng điện thoại, chỉ đạo và ổn định của tàu, máy bay và các ứng dụng…

Xem thêm