Công ty cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy giấy

Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa – hệ thống SCADA/DCS nhà máy giấy.

  • Hệ thống phần mềm SCADA/DCS hãng Siemens, Schneider, GE…
  • Cung cấp tủ điện điều khiển PLC.
  • Cung cấp thiết bị ngành giấy, cảm biến đo lưu lượng, áp suất, cảm biến mức…
  • Dịch vụ tự động hóa, bảo trì bảo dưỡng nhà máy giấy uy tín – tin cậy.