HỆ THỐNG TIỆT TRÙNG INDONESIA

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp tủ điện PLC/HMI.

Lập trình tự động hóa, vận hành bàn giao nhà máy.

Công ty tự động hóa Quang Trung là nhà thầu điện – tự động hóa cung cấp giải pháp tự động hóa SCADA nhà máy tiệt trùng thực phẩm Indonesia.

  • Cung cấp tủ điện PLC/HMI.
  • Lập trình tự động hóa, vận hành bàn giao nhà máy.