Công ty tự động hóa là gì?

Công ty tự động hóa là công ty chuyên cung cấp giải pháp và thiết bị tự động hóa.

Các loại công ty tự động hóa:

công ty tự động hóa công nghiệp là công ty chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa cho nhà máy sản xuất.

Công ty tự động hóa tòa nhà.