Công ty tự động hóa là công ty chuyên cung cấp giải pháp và thiết bị tự động hóa.

Các loại công ty tự động hóa:

công ty tự động hóa công nghiệp là công ty chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa cho nhà máy sản xuất.

Công ty tự động hóa tòa nhà.