Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy theo định kỳ.