Dịch vụ tự động hóa nhà máy

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp dịch vụ tự động háo nhà máy.

Dịch vụ tự động hóa phần mềm SCADA, nâng cấp hệ thống phần mềm SCADA.

Dịch vụ nâng cấp sửa chữa phần cứng tủ điện.

Công ty Quang Trung cung cấp hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy sản xuất. thi công nâng cấp hệ thống điện tự động hóa.

Lập trình hệ thống SCADA/HMI cho nhà máy, nhận nâng cấp hệ thống SCADA cũ, nâng cấp phần mềm kết hợp phần cứng.

Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy.

Liên hệ giải pháp pháp tự động hóa 0918.808.801