Dịch vụ tự động hóa công nghiệp

Nâng cấp hệ thống tự động hóa (cơ khí, điện, công nghệ) nhà máy, tư vấn giải pháp nâng cao năng suất, đảm bảo hệ thống sản xuất vận hành tin cậy.

Thi công lắp đặt đường ống hóa chất, thiết bị xi mạ, hệ thống định lượng hóa chất.

Nâng cấp hệ thống điều khiển PLC/SCADA của nhà máy.