Dự án nâng cấp cần cầu xi mang Lafarge Holcim Nhơn Trạch

Dự án nâng cấp cần cầu xi mang Lafarge Holcim Nhơn Trạch

Tủ điện Relay

Đấu nối test thiết bị

Tủ điện PLC

Màn hình HMI

Tủ điện IO

Tin khác
0888018801