Dự án nhà máy khai thác vàng Phonesack Lào

Dự án nhà máy khai thác vàng Lào

Lắp đặt thiết bị điện

Lắp đặt tủ điện điều khiển

Thi công hệ thống cơ điện

 

Lắp đặt thiết bị cân băng tải tự động

Tin khác
0888018801