Dây chuyền bột gia cầm nhà máy CP Bình Phước 

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

Dây chuyền bột lông vũ với công nghệ thủy phân liên tục

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

Lò hơi công suất 30MT/h ở Công Gô

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

Lò hơi công suất 25MT/h ở Công Gô

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

Lò hơi công suất 15MT/h ở Công Gô

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY THỦY SẢN MARINEFOOD CẦN THƠ

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY THỦY SẢN TRUNG SƠN KIÊN GIANG

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY NƯỚC DNP NHỊ THÀNH

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC BIỂN Ở ALGERIA

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

LÒ HƠI CÔNG SUẤT 30MT/H Ở BỜ BIỂN NGÀ

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY XI MĂNG INSEE VIETNAM

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG TÂM TIỀN GIANG

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

LÒ HƠI TẦNG SỐI 30MT/H Ở GHANA CHÂU PHI

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY XI MĂNG HOLCIM

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY NITTO DENKO VSIP I

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY DẦU CỌ Ở INDONESIA

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY GIẤY ĐỒNG TIẾN BÌNH DƯƠNG

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

LÒ HƠI 30M/TH Ở NEGIERIA

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY NƯỚC Ở MALAYSIA

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY KHAI THÁC VÀNG LÀO

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGHI SƠN I THANH HÓA

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA. 

 

NHÀ MÁY HÓA CHẤT HẢI DƯƠNG

Cung cấp thiết bị, hệ thống điện tự động hóa.

Hệ thống được điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng SCADA.