Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp giải pháp tự dộng hóa cho Turbine.

Nội dung công việc:

Cung cấp tủ điện phòng turbine, điều khiển hệ thống ngưng tụ.

Hệ thống tự động hóa cho các hệ thống phụ trợ như: tháp tản nhiệt.

Hệ thống SCADA giám sát thông số turbine.