Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa cho băng tải.

Nội dung công việc:

Cung cấp tủ điện điều khiển PLC, HMI.

Giám sát lắp đặt thiết bị, đấu nối.

Chạy thử, hướng dẫn vận hành.