Hệ thống SCADA/DCS nhà máy xử lý nước biển ở Algeria

Cty Tự động hóa Quang Trung cung cấp giải pháp và dịch vụ tự động hóa nhà máy nước và xử lý nước biển ở Algeria
Thi công thiết kế tủ điện SCADA/DCS cho nhà máy nước, nhà máy xử lý nước.
Lập trình hệ thống SCADA/DCS cho nhà máy nước.
Giải pháp và dịch vụ tự động hóa, bảo trì bảo dưỡng nhà máy.

Từ khóa: công ty tự động hóa / Dịch vụ tự động hóa / Giải pháp SCADA / tự động hóa