Hệ thống tự động hóa SCADA lò hơi nhà máy điện ở Công Gô – Dự án số 02

Cung cấp hệ thống điều khiển giám sát SCADA trọn gói.
Công ty Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa điều khiển nồi hơi, tuabin trên nền SCADA với phần mềm Citect SCADA Schneider.
Cung cấp tủ điện điều khiển PLC (Siemens) tích hợp màn hình HMI của Idec để giám sát tại chỗ.
Cung cấp nhân lực giám sát lắp đặt thiết bị trường, cảm biến lưu lượng hơi, áp suất, nhiệt độ,…

Từ khóa: công ty tự động hóa / Tủ điện PLC SCADA / Tự động hóa lò hơi