Thiết kế hệ thống SCADA nhà máy nước ở Malaysia

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa SCADA/DCS trọn gói.
Tủ điện SCADA/DCS nhà máy.
Tủ điện điều khiển PLC/SCADA
Dịch vụ lập trình tự động hóa nhà máy.
Giải pháp tự động hóa & bảo trì bảo dưỡng nhà máy.

Từ khóa: công ty tự động hóa / DCS / SCADA / Tủ điện SCADA