Cung cấp thay thế màn hình HMI cần cầu nhà máy xi măng

Cung cấp màn hình HMI Schneider.
Viết lại chương trình, thay thế HMI cho cần cẩu nhà máy xi măng Holcim.

Từ khóa: công ty tự động hóa / Cty tự động hóa / HMI / nâng cấp HMI

Nhu cầu công việc:
+ Nhà máy xi măng Lafarge lúc trước khi chưa được xác nhập với xi măng Holcim có hệ thống cần cẩu mà lỗi của hệ thống không được thể hiện lên màn hình giám sát HMI. Điều này làm khó khăn cho việc chuẩn đoán lỗi khi có sự cố.
Thêm vào đó, chương trình gốc của hệ thống không có, Hệ thống được nhà thầu Trung Quốc xây dựng trước đó.
Đội ngũ kỹ thuật Quang Trung đã khảo sát thật kỹ lưỡng, cung cấp giải pháp và sản phẩm.
Cuối cùng nhà máy đã có một hệ thống màn hình HMI chuẩn đoán đầy đủ lỗi, đồng thời Quang Trung cũng đã cung cấp chương trình đầy đủ, đào tạo đội ngũ nhà máy cách thức backup chương trình sau này nếu thay thế mới.

Quang Trung Hitech cung cấp lập trình hệ thống màn hình HMI điều khiển cần cầu nhà máy xi măng Lafarge.