Nâng cấp hệ thống PLC DCS nhà máy xi măng

Nâng cấp hệ thống PLC DCS nhà máy xi măng.
Nâng cấp viết lại chương trình điều khiển PLC.

Từ khóa: công ty tự động hóa / Cty tự động hóa / DCS / PLC

Tính cấp thiết của dự án:
Nhà máy xi măng Holcim trạm Nhơn Trạch có hệ thống điều khiển DCS được sử dụng bằng PLC Quantum của Schneider. Tuy nhiên, nhà máy gặp khó khăn trong quá trình bảo trì, và thường xuyên gặp sự cố “sập” nhà máy, Server “sập”…
Quang Trung đã cung cấp nâng cấp hệ thống điều khiển, chương trình PLC/DCS cho nhà máy, cung cấp máy tính Engineering.
Nhà máy vận hành an toàn tin cậy.

Giao diện DCS của nhà máy.