Gia công phần mềm SCADA – nhà máy giấy

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp giải pháp SCADA/DCS nhà máy giấy.
Thi công thiết kế tủ điện SCADA/DCS, tủ điều khiển trung tâm
Dịch vụ tự động hóa & giải pháp tự động hóa công nghiệp.
Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy.