Nhà máy Nhôm Lixil Dự án sô 1- Khu công nghiệp Long Đức

Nâng cấp hệ thống điện tự động hóa dây chuyền nung, gia nhiệt khuôn.
Mở rộng hệ thống điện, mạng truyền thông công nghiệp.
Lập trình hệ thống an toàn nhằm bảo vệ nhân viên vận hành.

Từ khóa: công ty tự động hóa / hệ thống an toàn