Nâng cấp hệ thống PLC nhà máy xi măng Holcim – Nhơn Trạch

Cung cấp giải pháp và dịch vụ tự động hóa DCS nhà máy xi măng.
+ Cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống tự động hóa, phần cứng + phần mềm DCS nhà máy xi măng.
+ Nâng cấp hệ thống tự động hóa nhà máy.
+ Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy.

Từ khóa: Cty tự động hóa / DCS / Nâng cấp SCADA / SCADA / tự động hóa