Hệ thống tự động hóa an toàn cho nhà máy nhôm Lixil Dự án số 02

Tự động hóa – hệ thống an toàn nhà máy Nhôm
Lập trình PLC – HMI cho hệ thống an toàn.

Từ khóa: công ty tự động hóa / HMI / PLC / tự động hóa