Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống bơm chất trợ nghiền tự động nhà máy xi măng Insee @2017.

Nội dung công việc:

Cung cấp thiết bị, lắp đặt, tích hợp hệ thống điều khiển vào hệ thống DCS của nhà máy.

Bơm chạy theo lưu lượng cài đặt PID trên DCS.