Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy hóa chất.

Nội dung công việc:

Thiết kế thi công hệ thống điện tủ điện.

Lập trình tự động hóa toàn bộ hệ thống PLC/HMI.

Giám sát, vận hành, bàn giao.