Gói cung cấp thiết bị cảm biến lưu lượng và lập trình xử lý lỗi nhà máy giấy @2017..

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp thiết bị và lập trình xử lý lỗi PLC.

Nội dung công việc:

Cung cấp cảm biến lưu lượng.

Lập trình xử lý lỗi, chống nhiễu.

Hướng dẫn bảo trì cơ điện nhà máy.