Hệ thống SCADA cho trạm khí Gas CNG nhà máy Tetrapak ở Bình Dương @2018

Phạm vi công việc:

  • Cung cấp thiết kế hệ thống tủ điện PLC, module 3G/4G.
  • Lắp đặt toàn bộ hệ thống ME, tiêu chuẩn chống cháy nổ.
  • Cung cấp hệ thống máy tính SCADA tại phòng điều khiển trung tâm
  • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng.