Hệ thống tự động hóa lò hơi 30 MT/h Bờ Biển Ngà Châu Phi @2016.

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa SCADA lò hơi.

Nội dung công việc:

Hệ thống tự động hóa SCADA trọn gói.

Giám sát lắp đặt thiết bị.

Vận hành bàn giao.