Hệ thống tự động hóa lò hơi tầng sôi 30 MT/h ở Nigeria @2014

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa lò hơi tầng sôi.

Nội dung:

Cung cấp hệ thống SCADA/PLC trọn gói.

Lắp đặt tủ điện.

Dịch vụ vận hành, bàn giao.