Công ty tự động hóa Quang Trung cấp hệ thống tự động hóa SCADA cho lò hơi 20 MT/h. Ở Công Gô năm 2018

Nội dung công việc:

Cung cấp tủ điện điều khiển PLC/HMI.

Cung cấp hệ thống SCADA, máy tính.

Giám sát lắp đặt thi công điện, thiết bị.

Chạy thử bàn giao.