Hệ thống tự động hóa lò hơi 30 MT/h ở Ghana @2015

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h ở Ghana.

Nội dung công việc gồm:

Cung cấp hệ thống SCADA.

Thiết kế thi công tủ điện PLC/HMI.

Giám sát lắp đặt vận hành.