Hệ thống điều khiển tự động hóa nồi hơi 30 MT/h ở Gabon @2017

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp:

Hệ thống tự động hóa SCADA trọn gói lò hơi.

Tủ điện điều khiển.

Giám sát lắp đặt thiết bị và bàn giao.