Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa SCADA cho lò hơi tầng sôi. Công suất 30 MT/h chạy áp suất 32 Bar.

Cung cấp hệ thống SCADA trọn gói.

Cung cấp tủ điện điều khiển PLC, HMI.

Dịch vụ giám sát lắp đặt.

Dịch vụ vận hành chạy nhà máy.