Nâng cấp tự động hóa hệ thống gia nhiệt Nhôm Lixil Vietnam #3 @2016

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống tự động hóa. Hệ thống gia nhiệt Nhôm.

Công việc:

Lập trình PLC/HMI.

Mở rộng IO.

Lắp đặt thiết bị.